SARASAMUSCAYA: Putra yang Sejati

SARASAMUSCAYA: Putra yang Sejati

Sārasamuccaya, 228.     Durbālarthaṁ balam yasya tyāgārthaṁ ca parigrahah, Pākaṣcaivāpacitārtham pitarastena putriṇah. Nihan singnggah anak, ikang carananing anātha, Tumulung kadang kalaran doning ṣaktinya, Dānākêna donya antuknya angarjana, Panganêning daridra donyan pasuruhan, Ikang mangakana, yatikānak ngaranya. ...
read more