Ilmu Pengetahuan Pelita Hidup

Om Swastyastu,

“Berjalanlah mendekati cahaya matahari maka banyanganmu akan menjauhimu. Bila engkau berjalan memjauhi cahaya matahari maka bayanganmu akan berada dekat dengamu”

Demikianlah ilmu pengetahuan diibaratkan dengan cahaya matahari. Ketika kita dapat menggunakan pengetahuan itu dengan baik, maka segala kegelapan hidup akan menjauhi kehidupan kita.

Begitupula sebaliknya tat kala pengetahuan tidak kita gunakan dengan baik maka kegelapan hidup senantiasa akan menyelimuti kehidupan kita.

Karenanya, pergunakanlah imu pengetahuan itu dengan bijak. Jangan dengan ilmu pengetahuan engkau menjadi jumawa (sombong) kepada semua orang.

Selamat menyambut hari raya Saraswati, 21 Januari 2017. Semoga pengetahuan selalu memberikan cahaya penerangan dalam hidup. 

#saraswatiday
#21januari2017
#pengetahuanpelitahidup
#melajahterusmelajah

Bagikan